ร.ร.ศรีพฤฒา


ตราโรงเรียน

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๔๒ ตารางวา จากการเคหะแห่งชาติ เพื่อก่อตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และได้ประกาศตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑
   ได้รับพระกรุณาธิคุณจากองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ศรีพฤฒา” ให้เป็นชื่อโรงเรียน
   ในช่วงปีแรกที่ประกาศตั้งโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียนถาวร ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเคหะชุมชนหัวหมาก แบ่งสถานที่ให้เป็นห้องเรียนชั่วคราว และในปี ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณสร้าง “อาคารปฐมฤกษ์” เป็นอาคารเรียนถาวรหลังแรก
   ในปีต่อๆมาได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนกระทั้งปัจจุบัน มีอาคารเรียนทั้งหมด ๗ อาคาร สร้างต่อเนื่องถึงกันอย่างเป็นระเบียบ มีสวนป่าที่ร่มรื่นเรียกว่า “ลานกาญจนาภิเษก” และมีมุมสงบที่ร่มเย็น เป็น “ลานธรรมศึกษา” สำหรับเป็นที่ฝึกสมาธิ อบรมจริยะธรรม และเป็นห้องเรียนธรรมชาติ

สภาพปัจจุบัน

เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่เลขที่ 100/600 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา ปีงบประมาณ 2547 เปิดทำการสอน 68 ห้องเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 13 – 13 – 13 มัธยมศึกษาตอนปลาย 10 – 10 – 9 มีนักเรียนจำนวน 2,602 คน ครู- อาจารย์ จำนวน 112 คน นักการภารโรง ยามและพนักงานขับรถ จำนวน 15 คน โรงเรียนจัดการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง 2533) ปรัชญาของโรงเรียนคือ “เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

Advertisements

~ โดย livelive510 บน กรกฎาคม 12, 2011.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: